Poziv

Na sadašnjem «Sokolu», a nekadašnjem «Partizanu», u svakom slučaju starom sportskom centru, plakat Vojvodjanskog društva za železnicu.

Poziv na proslavu Sto trideset pet godina pruge Horgoš — Subotica — Sombor.

Velikim slovima, preko celog poziva, neko je odmah izvršio dopunu programa sa porukom: «fack you».

I još sam stala, da dobro pročitam, kao da u prolazu nisam odmah sve shvatila!