Gost

Bila je promocija,
bilo je kišno veče,
bio je pesnik, gost,
dobar i drag,
dva kritičira,
u publici dvadesetero
ili nešto više,
sa recitatorima
možda dvadeset i pet.

Pesnici grada
svoje stihove pišu.