Ljubomora

Ti, ždrebico,
korak da menjaš
moj osmeh da imaš
malo da ga bude
ispod trepavica da gledaš
malo da gledaš
čelo da mrštiš
zar da ti budem
sunce bez mene nasilje
ni okom da ga vidiš
misli da ne misliš
kožu da omrzneš
ni za sebe da ne dišeš
ništa da ne budeš
sve da ti budem
korak bez mene da ne korakneš
bez tebe kuda i kako hoću.

Ti, ždrebico
ispod trepavica da gledaš
malo da gledaš
ular da ti budem.