Beleg

Sve više verujem da si u životu – i imenom i prezimenom, trajno obeležen. Ako obeležja ispravno ne koristiš, čas ti pomažu, čas odmažu.

Moje mađarsko prezime, a iz mene prognalo mađarski, znači – oružje.

Ime, u korenu jasno. Zdenac.

Svaki put kada sam bila uljuljkana osećanjima i tvrdnjama da mi je baš lepo i da nemam nikakvih problema – izvor je naglo posustajao.

Svaki put kada me je vrelo izdavalo, reagovalo je oružje, borbeno stvarajući nove dotoke i – zdenac je dizao glavu.